Polityka Prywatności

Wprowadzenie

Od dnia 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako„RODO”). Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. PROCAD SA przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.


Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest 4webstudio Wojciech Falkiewicz z siedzibą w Żurominie, przy ulicy Chopina 4. W przypadku pytań odnośnie niniejszego dokumentu prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dane osobowe będą przetwarzane przez 4webstudio w szczególności:

1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą i są niezbędne do zawarcia umowy
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 4webstudio Wojciech Falkiewicz [na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO] w celu:
a) marketingu produktów i usług
b) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
c) świadczenia usług
d) wystawiania dokumentów księgowych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.Prawa osób, których dotyczą dane osobowe.


Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych a administratorzy danych odpowiadają za realizację tych praw. W przypadku, gdy decyzja o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych należy do nas, jesteśmy administratorem danych i poniżej podajemy informacje o prawach osób fizycznych oraz sposobie ich realizacji:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,


Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim:
Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy. W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Odbiorcami, którym mogą być przekazywane  przechowywane przez nas dane osobowe mogą być:
 • Operatorzy pocztowi
 • Przewoźnicy
 • Partnerzy handlowi
 • Drukarnie i firmy poligraficzne
 • Partnerzy świadczący usługi techniczne (np. firmy hostingowe)
 • Rejestratorzy domen internetowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny, w tym również w formie profilowania


Pliki cookies

Nasz strona internetowa www.4webstudio.pl używa polików cookies. Zebrane dane służą nam do celów statystycznych. Zbieranie tych danych pozwala nam monitorować działania użytkowników. Wykorzystujemy narzędzie Google Analytics